Sa iisang mundo

Nakakatuwa, kung paanong iisa ang langit na ating tinatanaw

Na ang buwan diyan ang siyang buwan din dito

Ang mga liwanag ng bituin ang siyang nagliliwanag din sa iyong panig.

Ang simoy ng hanging paroo’t parito, tila dinadala sa ating dalawa ang samyo ng bawat isa

Kung maaari lang nitong bitbitin ang bawat mga letra, sasambitin kong, “Mahal kita”

At aasa akong sana’y kasama ng mga salita, mabitbit din sayo ng hangin pati ang aking damdamin

Nakapagtatakang napakalawak ng mundo, ngunit tila lumiit nang tayong dalawa ang pinagtagpo.

Advertisements