Puting Dingding

Nilibot ko ang aking paningin
Agad na itinanong sa akin
Ano itong panalangin?
Bakit binalot ng dilim?

Nakaposas sa nakaraan
Nakatali sa kinabukasan
Inalis, nasira, nagpumiglas,
Lumaban, nagpatuloy, sa wakas!

Sa puting dingding aking iginuhit
Hindi ang kahapon, hindi ang bukas
Kundi ang ngayong hindi magwawakas
Pagsilang ng kalayaang hindi ipagkakait

Hawak ang isang panulat
Tutuparin ang pangarap
Ako ang magtatakda ng ngayon
Walang bukas, walang kahapon

Sa pagsibol ng bagong panahon
Ang aking mundo’y magbabago
Sa guhit na mayroon ang dingding ng ngayon
Lumiwanag na ang totoo

Bawat linyang aking nilagay
Sinigurong lahat ay magkakamalay
Sa pagtatapos ng isang paraiso
Kalayaan ang aking natamo


Published in Tampipi, the Official Literary Folio of FEU Advocate, 2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s